Personal Record Pedigree Chart

Lewin Rosenberg

Köpman (Merchant). Was at most 68 years.

Father:29 Schier (Ascher) Rosenberg (- <1841)
Mother:? ?

Born:1821 1)49 år gammal när han gifte sig

Födelseurskund i civilregistret i Stuhm för Lewin Rosenberg saknas enligt Standesamt 1 Berlin (källa 20050429Rosenberg00b)

=========================

49 years old when he married

Birht certificate in the civil registerin Stuhm for Lewin Rosenberg is missing according to Standesamt 1 Berlin (source 20050429Rosenberg00b)
 
Residence:Germany, Westpreussen, kr Stuhm, Stuhm 2)
Profession: Värdshusägare (Inn owner): 3)Se källa för mer detaljer.

Tyska "Gastwirt"

===============

See source for more details.

German "Gastwirt"
 
Buried:Germany, Westpreussen, kr Stuhm, Stuhm, jewish cementry 2)
Profession: Köpman (Merchant):1870-04-29 1)
Profession: Köpman (Merchant):1871-07-19 4)
Profession: Värdshusägare (Inn owner):1873-01-20 5)Tyska "Schänkers" = genitiv av värdshusvärd.

Det kan vara relaterat till det gammaldags ordet "Schenke", en restaurang för dricka, som ibland fortfarande idag används, En ”Schänker” kan därför vara någon som driver en restaurang. Jag hittade inget spår av denna användning i olika lexikon, men kan ha använts lokalt vid denna tid.

Det är en tillfällighet att det nya förslaget för att ändra det moderna tyska ortografin innehåller samma ändring av "Schenke" till "Schänke".

===========================

German "Schänkers" = genitive of inkeeper.

This may be related to the old-fashioned word "Schenke", i.e. a
restaurant for drinks that is still used today occasionally, a "Schänker" may therefore be somebody running a restaurant. I did not find any trace of this usage in various dictionaries, but it could been in local use at the time.

It is a coincidence that new proposals for changing the modern German orthography include exactly the same change from "Schenke" to "Schänke"
 
Dokument (Document):1873-09-15 Germany, Westpreussen, kr Stuhm, Stuhm 6)Ett avtal 1873-09-15 som reglerar hur David Friedlaender skall städa utrymmen i sygnagogan. Lewin Rosenberg, J Schwartz och ? skrev på för judiska församlingen. Någon sorts tvist gör att Polisen 1878-11-27 avgör vad som gäller.

=================================

An agreement 1873-09-15 wich tells how David Friedlaender shall clean up the synagouge. Lewin Rosenberg, J Schwartz and ? signed for the jewish community. Some sort of dispute makes the police 1878-11-27 to decide whats guilty.
 
Profession: Köpman (Merchant):1874-02-01 7)
Profession: Värdshusägare (Inn owner):1878-04-15 Germany, Westpreussen, kr Stuhm, Stuhm 8)Se källa för mer detaljer

På tyska står det "Schankwirt"

===========================

See source for more details

It german it sais "Schankwirt"
 
Residence:1878-04-15 Germany, Westpreussen, kr Stuhm, Stuhm 8)Se källa för mer detaljer

===========================

See source for more details
 
Dokument (Document):1878-11-27 Germany, Westpreussen, kr Stuhm, Stuhm 9)Ett avtal 1873-09-15 som reglerar hur David Friedlaender skall städa utrymmen i sygnagogan. Lewin Rosenberg, J Schwartz och ? skrev på för judiska församlingen. Någon sorts tvist gör att Polisen 1878-11-27 avgör vad som gäller.

=================================

An agreement 1873-09-15 wich tells how David Friedlaender shall clean up the synagouge. Lewin Rosenberg, J Schwartz and ? signed for the jewish community. Some sort of dispute makes the police 1878-11-27 to decide whats guilty.
 
Residence:1883-11-10 Germany, Westpreussen, kr Stuhm, Stuhm 10)
Residence:before 1889-10-03 Germany, Westpreussen, kr Stuhm, Stuhm 11)
Profession: Värdshusägare (Inn owner):before 1889-10-03 11)På tyska står det "Schankwirt"

===========================

It german it sais "Schankwirt"
 
Dead:1889-10-03 Germany, Westpreussen, kr Stuhm, Stuhm 11)Sterbeurkunde
nr 51
Stuhm am 4 Oktober 1889
Vor dem unterzichnenten Standesamtne erschien heute, der
Persönlichkeit nach
bekannt
die Frau Sophie Rosenberg
geboren Rosenberg
Wohnhaft zu Stuhm
und zeigte and, das der Schankwirt Lewin
Rosenberg
68 Jahre alt mosaischer Religion
wohnhaft zu Stuhm
geboren zu Dirschau zuletzt verheiratet
gewesen mit der Anziegenden
Sohn des Handelsmannes Schier
Rosenberg und dessen Ehefrau Florentine
davon Vatersnahme unbekannt ist
zu Stuhm in der Wohnung der Anzeigenden
am Dreiten Oktober
des Jahres Tausende ach hundert achtzig und neun
Nachmittas um elf ein halb Uhr

================================================================

Stats arkivet i Elblag liggande i Malbork hade inget om hans död (källa dokument 20091125Rosenberg00a)

===========================================================================

The State Archive in Elblag establish in Malbork did not have anything about his death (source document 20091125Rosenberg00a)
 

Marriage with Sophie Rosenberg (1855 - 1942)

Marriage:1870-04-29 Germany, Westpreussen, kr Stuhm, Stuhm 12)Tror det är Stuhm de gifte sig i. (Zimmak Fred Otto)

Se källor för mer information om giftermålet.

======================================================

I think it is in Stuhm they married (Zimmak Fred Otto)

Look in sources for more information about the marriage.
 

Notes

F


Sources

1)Rosenberg Lewin o Rosenberg Sophie 1870-04-29 marriage Dirschau, document 18700429Rosenberg00b, FHL INTL Film 1456921 item 10 sid 49 nr 116
  
2)Leonhard Zimmak 1985-10, anscestordocument, document 198510Zimmak00a
  
3)Zimmak Otto o Rosenberg Helene 1902-03-06 marriage, document 19020306Zimmak00a
  
4)Rosenberg Ernestine 1871-07-19 birth Stuhm, document 19710719Rosenberg00a, FHL INTL Film 1810565 Items 1-5 sid 119 nr 209
  
5)Rosenberg Albert 1873-01-20 birth Stuhm, document 18730120Rosenberg00a, FHL INTL Film 1810565 Items 1-5 sid 125 nr 220
  
6)Rosenberg Lewin 1873-09-15 process, documet 18730915Rosenberg00a
  
7)Rosenberg Helene birth 1874-02-01, document 18740201Rosenberg00a, FHL INTL Film 1810565 Items 1-5 sid 128 nr 227
  
8)Rosenberg Johanna 1878-04-15 birth certificate (document 18780415Rosenberg00a)
  
9)Rosenberg Lewin 1878-11-27 process, documet 18781127Rosenberg00a
  
10)Rosenberg Ella 1883-11-10, document 1883110Roseberg00a
  
11)Rosenberg Lewin 1889-10-03 death, document 18891003Rosenberg00a
  
12)Rosenberg Lewin o Rosenberg Sophie 1870-04-29 marriage Dirschau, document 18700429Rosenberg00b, FHL INTL Film 1456921 item 10 sid 49 nr 116
Källa Rosenberg Lewin o Rosenberg Sophie 1870-04-29 gifta Stuhm, FHL INTL Film 1456921 item 10 sid 49 nr 116 (Dirschau):

".. .. .. .. .. Stuhm am 8 Mai 1870 (Akt? II 3510 G V3) Vol III ... .. .. .. III 16 .. .. .. ... ...

Laut verhandlung von 29 April 1870 no II für 164 ? 165 in akten die beglaubigung am ... unter das Juden betreffend Kaufmann Lewin Rosenberg, 49 Jahre alt in Stuhm wohnhaft und die unvererliche Sophie Rosenberg, 15 Jahre alt, zu Dirschau ..., Tochter der Wittven Friederike Goldschmidt aus Dirshau , welches zu dem jüdishcen Glaubens genossen gehören, erklärt das sie fort'an als ehelich mit einenader verbunden sich betrakten wollen.
Eintragen Stuhm 29 April 1870
Schumacher Lander
....... .....
Eintragen Dirschau 20 Mai 1870
...... ...... "

".. .. .. .. .. Stuhm den 8 Mai 1870 (Akt? II 3510 G V3) Vol III ? ? ? ? III 16 .. .. .. ... ...

? ? från 29 april 1870 nr II för 165 den bevittnade akten .. under judar beträffande köpmannen Lewin Rosenberg, 49 år gammal bosatt i Stuhm och oäkta Sophie Rosenberg, 15 år gammal, till Dirschau ...., dotter till änkan Friederike Goldschmidt från Dirschau, vilka tillhör det judiska trossällskapet, förklarar att de i framtiden kommer betrakta sig som gifta med varandra.
Infört Stuhm 29 April 1870
Schumacher Landau
....... .....
Infört Dirschau 20 Mai 1870
...... ...... "

Not exact translation:
"the merchant (tradesmann, "Kauffmann") Lewin Rosenberg , 49 years old living in Stuhm and the illegitime Sophie Rosenberg, 15 years old, daughter to the widow Friederike Golschmidt from Dirschau, who belong to the jewish religious community, declare that they in the future will consider as married wich each other"


Källa Rosenberg Lewin o Sophie gifta 1870-04-29, FHL INTL Film 1810565 Items 1-5 sid 70 nr 50 (Stuhm):

"Zu den Verhandlung von 29 April 1870 ( Vol. II fot. 164 ? 165 des Akten die beglaubigung ... under des Juden betreffen) Jahre das Kaufmann Lewin Rosenberg, 49 Jahre alt in Stuhm wohnhaft und die unvereheliche Sophie Rosenberg, 15 Jahre alt aus Dirschau geburtig, welche zu dem judische glaubens genossen gehören, eklärt das Sie fortan als eheliche mit einender verbunden sich betrachten wollen.
Eingetragen Stuhm den 29 April 1870
............... Landau"

"? ? från 29 april 1870 (Vol. II fot. 164 ? 165 den bevittnade akten ... under judar beträffande) år köpmannen Lewin Rosenberg, 49 år gammal bosatt i Stuhm och oäkta barnet Sophie Rosenberg, 15 år gammal född i Dirschau, vilka tillhör det judiska trossällskapet, förklarar att de i framtiden kommer betrakta sig som gifta med varandra.
Infört Stuhm 29 April 1870
..... Landau"

Not exact translation:
"the merchant (tradesmann, "Kauffmann") Lewin Rosenberg , 49 years old living in Stuhm and the illegitime Sophie Rosenberg, 15 years old born i Drischau, who belong to the jewish religious community, declare that they in the future will consider as married wich each other"